Home發表會特輯KEUNE肯葳2016年KEUNE龐德鏈鍵專家 流行染色分享會高彩度貝殼光之造型與編梳

特輯:2016年KEUNE龐德鏈鍵專家 流行染色分享會-高彩度貝殼光之造型與編梳

移動單元至..
平面攝影:溫素瑩Beta Wen
法國肯葳專業髮品公司
地址:台北市忠孝東路四段300號4F(大陸大樓)
電話:台北(02)2778-7808 台中(04)2242-8292 高雄(07)224-7127
傳真:(02)2778-7978
網址:https://www.keune.com.tw
KEUNE肯葳 發表會特輯  (特輯列表-5場)
KEUNE肯葳 相關媒體報導  +4...
KEUNE肯葳 時尚專欄  +11...
肯葳 希望學堂 教育課程(全部課程介紹)
KEUNE肯葳 人力資源  
KEUNE肯葳 講師群  (講師群列表-12位)
最新 2 本作品集
  • 流行剪染造型發表..
  • SO PURE有..